ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

Ağustos 17, 2017

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 22 Mayıs 2017 tarihli ve 30073 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır...
Duyurunun Tam Metni