SAKARYA İLİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ HABİTAT VE TÜR İZLEME EĞİTİMLERİ YAPILDI

Haziran 29, 2018

Sakarya İli Karasal ve iç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 26 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayın devamı niteliğindeki izleme eğitimleri 27 ve 28 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İzleme eğitiminin 1. günü Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde iç su balıkları, iki yaşamlılar ve memelilerin habitat ve tür izlemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili, akademisyenler tarafından kurum personelimize eğitimler verildi.

2. gün ise; Sapanca gölü çevresinde kuş habitatının ve kuş türlerinin izlenmesi, Pamukova ilçesinde flora habitatı ve türlerinin izlenmesi hakkında eğitimler verilerek gün sonunda eğitim çalışmaları bitirildi.

Eğitimlere Müdürlüğümüz personelinin yanı sıra Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer illerde çalışan personel ve Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından da katılım sağladı.