BILDIRCIN SESİ ÇIKARAN TEYPLER TOPLANIYOR.

Ekim 02, 2017

Sakarya Av Koruma ekibi tarafından İlimiz av sahalarında yapılan koruma kontrol çalışmalarında, 2017-2018 Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarınca kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkartan cihazları toplanmakta ve gerekli yasal işlemleri yapmaktadır.

25 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan koruma kontrol çalışmalarında, 80 belgeli avcı denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde 4(dört) adet kaçak avcıya İdari Para Cezası uygulanmış olup av sahasında bıldırcın sesi çıkaran 6 (altı) adet cihaz ele geçirilerek imha edilmiştir.

Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mehmet YURTGAN tarafından yapılan açıklamada; Avcılarımızın, avcılık etiğiyle bağdaşmayan ve ava tuzak kurulması esasına dayanan bıldırcın sesi çıkaran teyp avcılığı gibi mevzuata aykırı avlanma metotlarını kullanmamaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; avcılar doğal hayatı korumaları beklenen kitlenin en başta gelen bireyleri olmak durumundadırlar.