9.000 ADET DOĞAL KIRMIZI BENEKLİ ALABALIK SALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Temmuz 10, 2017

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında 9.000 adet Doğal Kırmızı Benekli Alabalık salımı 06.07.2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 2015 yılı içerisinde Akyazı İlçesi Bıçkı Deresinden alınan anaç alabalıklardan, Genel Müdürlüğümüze ait Trabzon- Maçka, Altındere Alabalık Üretim İstasyonunda yavru üretimine geçilmiş ve üretilen yavru balıkların 16000 adedi 2015-2016 yıllarında anaçların alındığı bıçkı deresi sularına bırakılmıştı. Derenin gen kaynaklarının korunması hedeflenen çalışmalarda, faaliyetin devamını sağlamak amacıyla bu sene de Bıçkı deresine 9000 adet yavru balığın salımı gerçekleştirildi.

Projeyle bir taraftan etkin koruma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmakta, diğer taraftan nesli tehlike altında olan veya biyolojik çeşitlilik açısından önemli av ve yaban hayvanları ile orman içi sulardaki doğal alabalık türleri üretilerek doğaya salınmaktadır.