DOĞA KORUMA FAALİYETLERİ

BEYAZ KUM ZAMBAĞI : İlimizin Karadeniz sahilinde yer alan Kocaali ve Karasu ilçe sınırlarındaki kumsallarda doğal olarak yetişen Beyaz Kum Zambağının (Pancratimum maritimum) yöre halkı tarafından bilinçsizce toplanması ve yaşam alanlarının tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla etrafı çitle çevrilerek koruma altına alınmıştır.

BEYAZ KUM ZAMBAĞI (Pancratimum maritimum)