Untitled Document

AVCILIK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

AVCININ AVLAKTA AVLANIRKEN YANINDA BULUNDURMASI ZORUNLU BELGELER NELERDİR?

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (Kendi adına)
 • Avcılık Belgesi
 • Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu)
 • Rezervasyon yaptırdığına dair belge ( veya ekran görüntüsü)


AVLANMA İZİN KARTI (PUL) ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Avcılık Belgesinin aslı yada fotokopisi,
 • Avcı derneğine üye olduğuna dair tasdikli yazı veya en son ödenen dernek makbuzu,(Sadece dernek üyesi muafiyetinden yararlanmak isteyenler)
 • Yetki verilen av bayileri ve avcı derneklerinden avlanma izin kartı temin edilebilir veya Avlanma izin ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile Müdürlüğümüzden alınabilir.


AVCILIK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe,
 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi,
 • Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslı ve idarece onaylanmak üzere fotokopisi,
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Avcılık belgesi harç makbuzu, (avcı derneği üyeleri 175,90 TL, dernek üyesi olmayanlar 192,20 TL)
 • Aslı görülmek şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi,
 • Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesini ibraz edenler hariç sağlık raporu,
 • Vize yılına ait dernek aidat makbuzu ya da dernek üyeliğini gösteren belge / Avcı derneklerine üye olamayacağına dair kurum yazısı. (Sadece dernek üyesi muafiyetlerinden yar arlanmak isteyenler)


AVCI EĞİTİM KURSUNA KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi,
 • 3 Resim,
 • İkametgah,
 • Kursiyer katılım payı (2017 yılı için: 117,05 TL),
 • Okul Diploması ve Ehliyet Fotokopisi


AVCILIK BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Avcılık belgesi harç makbuzunun aslı;
  avcı derneği üyeleri 175,90 TL,
  dernek üyesi olmayanlar 192,20 TL,
  (Ocak ayından sonra yatırılan harçlarda gecikme zammı uygulanmış olmalıdır, aksi halde vize işlemi yapılmayacaktır.)
 • Avcılık belgesinin aslı,
 • Süresi geçmemiş yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin aslı veya sağlık raporu


AVCILIK BELGESİ HARCI NE ZAMAN YATIRILMALIDIR ?

Avcılık belgelerinin içinde bulunulan yılı takip eden yılın Ocak ayı içerisinde vize yapılması zorunludur. Avcılık belgesi her yıl Ocak ayı içerisinde vize yapılmadığı taktirde daha sonraki aylarda gecikme faizi ödenmesi gerekmektedir.

2017-2018 AVLANMA İZİN ÜCRETİ ( AVLANMA PULU ) NE KADARDIR ?

Dernek Üyesi Olanlar : 110 TL
Dernek Üyesi Olmayanlar : 220 TL