Untitled Document

AVCILIK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

AVCININ AVLAKTA AVLANIRKEN YANINDA BULUNDURMASI ZORUNLU BELGELER NELERDİR?

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (Kendi adına)
 • Avcılık Belgesi
 • Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu)
 • Rezervasyon yaptırdığına dair belge ( veya ekran görüntüsü)


AVLANMA İZİN KARTI (PUL) ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Avcılık Belgesinin aslı yada fotokopisi,
 • Avcı derneğine üye olduğuna dair tasdikli yazı veya en son ödenen dernek makbuzu,(Sadece dernek üyesi muafiyetinden yararlanmak isteyenler)
 • Yetki verilen av bayileri ve avcı derneklerinden avlanma izin kartı temin edilebilir veya Avlanma izin ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile Müdürlüğümüzden alınabilir.


AVCILIK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe,
 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi,
 • Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslı ve idarece onaylanmak üzere fotokopisi,
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Avcılık belgesi harç makbuzu, (avcı derneği üyeleri 163,60 TL, dernek üyesi olmayanlar 178,80 TL)
 • Aslı görülmek şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi,
 • Sabıka kaydı olmadı ğına dair belge
 • Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesini ibraz edenler hariç sağlık raporu.
 • Vize yılına ait dernek aidat makbuzu ya da dernek üyeliğini gösteren belge / Avcı derneklerine üye olamayacağına dair kurum yazısı. (Sadece dernek üyesi muafiyetlerinden yar arlanmak isteyenler)


AVCI EĞİTİM KURSUNA KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi,
 • 3 Resim
 • İkametgah
 • Kursiyer katılım payı (2016 yılı için: 112,73 TL),
 • Okul Diploması ve Ehliyet Fotokopisi


AVCILIK BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Avcılık belgesi harç makbuzunun aslı;
  avcı derneği üyeleri 163,60 TL,
  dernek üyesi olmayanlar 178,80 TL,
  (Ocak ayından sonra yatırılan harçlarda gecikme zammı uygulanmış olmalıdır, aksi halde vize işlemi yapılmayacaktır.)
 • Avcılık belgesinin aslı,
 • Süresi geçmemiş yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin aslı veya sağlık raporu
 • Viize yılına ait dernek aidat makbuzu ya da dernek üyeliğini gösteren belge / Avcı derneklerine üye olamayacağına dair kurum yazısı. (Sadece dernek üyesi muafiyetlerinden yar arlanmak isteyenler)


AVCILIK BELGESİ HARCI NE ZAMAN YATIRILMALIDIR ?

Avcılık belgelerinin içinde bulunulan yılı takip eden yılın Ocak ayı içerisinde vize yapılması zorunludur. Avcılık belgesi her yıl Ocak ayı içerisinde vize yapılmadığı taktirde daha sonraki aylarda gecikme faizi ödenmesi gerekmektedir.

2015-2016 AVLANMA İZİN ÜCRETİ ( AVLANMA PULU ) NE KADARDIR ?

Dernek Üyesi Olanlar : 120 TL
Dernek Üyesi Olmayanlar : 240 TL

ORMAN İÇİ SULARDA AVLANMAK İÇİN SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞIN DA GEREKEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 Adet Fotoğraf,
 • Döner Sermaye Saymanlığımızın TR73 0001 0000 1957 3671 5750 01 nolu hesabına yahut Saymanlık Veznesine aşağıda belirtilen ücretlerin yatırıldığına ilişkin tahsilat makbuzu,
 • İndirimli olarak avlanmak isteyenlerin ikametgâhlarına ilişkin belge ile birlikte Şube Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.ORMAN İÇİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI ÜCRETLERİ
(01 Eylül 2015 - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında)

Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 200 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 20 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 100 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 100 TL


Orman İçi Suların Bulunduğu Köylerde İkamet Eden Kişilerin Faydalanabilceği İndirimler

Orman içi suların bulunduğu köylerde ikamet eden kişiler yalnız kendi köy hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %70 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 60 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 6 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 30 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 3 TL


Orman içi suların bulunduğu ilçelerde ikamet eden kişiler yalnız kendi ilçe hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %50 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 100 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 10 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 50 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 5 TL


Orman içi suların bulunduğu illerde ikamet eden kişiler yalnız kendi il hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %25 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 150 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 15 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 75 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 7,5 TL

olarak tahsil edilecektir.

İndirimli olarak avlanmak isteyenlerin ikametgâhlarına ilişkin belge ibraz etmeleri gerekmektedir.