AVCILIK İÇİN GEREKLİ BİLGİLERAVCININ AVLAKTA AVLANIRKEN YANINDA BULUNDURMASI ZORUNLU BELGELER NELERDİR?

- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
- Avcılık Belgesi
- Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu)

AVLANMA İZİN KARTI (PUL) ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Avcılık Belgesinin aslı yada fotokopisi,
- Avcı derneğine üye olduğuna dair tasdikli yazı veya en son ödenen dernek makbuzu,
- Avlanma izin ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı ile İl Müdürlüğümüzden alınabilir veya yetki verilen av bayilerinden avlanma izin kartı temin edilebilir.


AVCILIK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesinin aslı,
-Üç adet vesikalık fotoğraf,
-Muhtardan alınan ikametgah belgesi, -Nüfus cüzdan fotokopisi,
-Avcılık Belgesi Harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı, (2013 yılı için Avcı Derneği üyeleri için 135,50 ¨ Dernek Üyesi olmayanlar için 148,10 ¨ dir.)
-Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
-Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu

AVCI EĞİTİM KURSUNA KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a-) Nufüs Cuzdanı Fotokopisi
b-) 3 Resim
c-) İkametgah
d-) 2013 Yılı İçin Harç Tutarı 93,30 ¨
e-) Okul Diploması ve Ehliyet Fotokopisi

AVCILIK BELGESİ HARCI NE ZAMAN YATIRILMALIDIR ?

Avcılık belgelerinin içinde bulunulan yılı takip eden yılın Ocak ayı içerisinde vize yapılması zorunludur. Avcılık belgesi her yıl Ocak ayı içerisinde vize yapılmadığı taktirde daha sonraki aylarda gecikme faizi ödenmesi gerekmektedir.

2012-2013 AVLANMA İZİN ÜCRETİ ( AVLANMA PULU ) NE KADARDIR ?

İl Geneli 80 ¨
Ülke Geneli 150 ¨

ORMAN İÇİ SULARDA AVLANMAK İÇİN SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞIN DA GEREKEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2-1 Adet Fotoğraf,
3-Döner Sermaye Saymanlığımızın TR73 0001 0000 1957 3671 5750 01 nolu hesabına yahut Saymanlık Veznesine aşağıda belirtilen ücretlerin yatırıldığına ilişkin tahsilat makbuzu,
4-İndirimli olarak avlanmak isteyenlerin ikametgâhlarına ilişkin belge ile birlikte Şube Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.


ORMAN İÇİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI ÜCRETLERİ
(01 Eylül 2013 - 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında)

Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 200 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 20 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 100 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 100 TL


Orman İçi Suların Bulunduğu Köylerde İkamet Eden Kişilerin Faydalanabilceği İndirimler

Orman içi suların bulunduğu köylerde ikamet eden kişiler yalnız kendi köy hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %70 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 60 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 6 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 30 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 3 TL


Orman içi suların bulunduğu ilçelerde ikamet eden kişiler yalnız kendi ilçe hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %50 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 100 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 10 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 50 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 5 TL


Orman içi suların bulunduğu illerde ikamet eden kişiler yalnız kendi il hudutları içerisinde bulunan Orman içi sularda avlanmak istemeleri durumunda %25 tenzilat uygulanacak,
Korunan Alanlar Dahil Dönem Boyu Avlanma 150 TL
Korunan Alanlar Dahil Günlük Avlanma 15 TL
Korunan Alanlar Hariç Dönem Boyu Avlanma 75 TL
Korunan Alanlar Hariç Günlük Avlanma 7,5 TL

olarak tahsil edilecektir.

İndirimli olarak avlanmak isteyenlerin ikametgâhlarına ilişkin belge ibraz etmeleri gerekmektedir.