AVCILIK İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

İl genelinde Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapılarak Avcı Eğitimi Kursları Düzenlenmekte ve bu eğitimi alan kursiyerlere açılan sınavda başarılı olması halinde “Avcı Eğitim Kurs Bitirme Sertifikası” verilmektedir.

 

Sertifika sahibi avcılar istemeleri halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden Avcılık Belgesi alabilmektedir. Bu belgelerin vize edilmesi ile ilgili işlemler şube müdürlüğümüzce yapılarak yasal avcılık teşvik edilmektedir.

 

İlimizdeki Jandarma teşkilatı ile işbirliği yapılarak Jandarma personeli ve muhtarların bilgilendirilmesine yönelik eğitim toplantıları düzenlenmektedir.